Hardware

3 פוסטים

מדפסת מדפיסה עברית הפוכה (LEXMARK) ?

המדפסת LEXMARK 2600 מדפיסה עברית הפוך ? יש פתרון קל לעניין, נא לבצע את הפעולות הבאות לפי הסדר : 1 כניסה ללוח בקרה 2 כניסה להתקנים ומדפסות 3 הצבעה עם העכבר על המדפסת ולחיצה במקש ימין 4 כניסה ל: מאפייני מדפסת 5 כניסה ל מתקדם 6 כניסה ל: מעבד הדפסה […]